• BTMS Accounting Program Cyprus

NEWS

Καταβολή ετήσιου τέλους στον Έφορο Εταιριών

Καταβολή ετήσιου τέλους στον Έφορο Εταιριών

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε εγγεγραμμένη εταιρία στο τμήμα εφόρου εταιριών στην Κύπρο οφείλει να καταβάλει ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350), μέχρι και την 30η Ιουνίου.
 
Σημειώνεται ότι εταιρεία που καταβάλει εκπρόθεσμα το ετήσιο τέλος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ως ακολούθως:
 
➖ Eταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος εντός δύο (2) μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου), υπόκειται σε επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλει συνολικό τέλος τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€385).
 
➖ Eταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος μέσα σε περίοδο πέντε (5) μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 30η Νοεμβρίου), υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 30% και καταβάλει συνολικό τέλος τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (€490).
 

Τρόποι καταβολής του ετήσιου τέλους

Μπορείτε να προβείτε στην καταβολή του ετήσιου τέλους, μέσω των ακόλουθων τρόπων:

  • Tης ιστοσελίδας της JCCSMART σε περίπτωση που αφορά στα έτη 2018 και εντεύθεν,
  • Της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Εφόρου Εταιρειών, αφού συνδεθείτε με την Αριάδνη, σε περίπτωση που αφορά στα έτη 2012 - 2017 (περιλαμβανομένων),
  • Το έντυπο καταβολής ετήσιου τέλους  διά χειρός / ταχυδρομείου,
  • Έμβασμα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Swift Code: (CBCYCY2NFBU) μέσω TARGET 2 σε πίστη του Γενικού Κυβερνητικού Λογαριασμού αρ. CY53001000010000000006001023, για λογαριασμό του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας,
  • καταβολή στην Κυπριακή Πρεσβεία της χώρας του αιτητή στο λογαριασμό (Ν.14.01.04.1.00.206), για λογαριασμό του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

 

Εξαιρεση από την καταβολή του ετήσιου τέλους

Σημειώνεται ότι εταιρεία που είχε εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιείται πλέον και/ή δεν διαθέτει οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, δεν υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο τέλος, νοουμένου ότι έχει ενημερώσει σχετικά τον Έφορο Εταιρειών υποβάλλοντας το έντυπο ΗΕ67.